KRMIVA PRO RAS A AQUAPONICKÉ SYSTÉMY

ikony web organta-01

Vysoká stravitelnost

Suroviny používané v našich krmivech jsou pečlivě vybírány a zbytečně nezatěžují jejich trávicí soustavu.

ikony web organta-03

Pevná struktura

Krmiva jsou vhodná pro RAS systémy. Krmivo má velmi nízkou prašnost a nedrolí se. Tímto nezatěžuje filtraci v systému.

ikony web organta-04

Důkladně testováno

Veškeré krmivo je před prodejem dlouhodobě testováno na našich farmách.

ikony web organta-05

Optimální složení

Krmivo je navrženo na základě dlouhodobých zkušeností a měření. Podporuje optimální růst ryb.

Specializujeme se na krmiva pro RAS systémy a aquaponické systémy

Naše krmiva vychází z potřeb ryb a jednotlivých farem. Uvědomujeme si, že pro každou farmu je chov ryb jejich jádrem businessu a našimi krmivy chceme zákazníkům přispět k jejich optimální produkci. Naše krmivo jsme navrhli a dlouhodobě testovali tak, aby bylo přínosem pro každého chovatele ryb. Naším cílem jsou „Zdravé a šťastné ryby“ a vše co děláme a produkujeme je s vizí tohoto cíle. Produkce začíná u zvolení správných surovin, kontrolou jakosti při produkci a kontrolou výstupů v podobě různých testů u ryb či rozbory jejich výkalů. Pouze tak můžeme říci, že reálně sledujeme výstupy a na základě tohoto sledování upravujeme vstupy a receptury krmiv.

Dalším druhem krmiv, které produkujeme jsou krmiva pro aquaponické systémy. Aquaponie je relativně nový obor pěstování zeleniny a chovu ryb. Kromě energií je jediným vstupem do aquaponických systémů krmivo pro ryby. Na celosvětovém trhu dnes není jediný producent kvalitního a komerčně využitelného krmiva, vhodného pro aquaponické systémy. Vše se omezuje na lokální ojedinělé producenty, kteří mají celou řadu nevyřešených problémů. 

Zavedený a rozvinutý recirkulační chov ryb je jiný případ. Krmení designované pro tyto systémy prodávají velké korporace s celosvětovou působností a je možné si vybírat z celé palety produktů. Bohužel tato krmiva jsou designována tak, aby ryby co nejefektivněji využily toto krmení a celé systémy jsou přizpůsobeny tak, aby ryby produkovali co nejméně odpadních látek svého metabolizmu. V aquaponickém systému ale tyto zplodiny metabolismu potřebujete jako hnojivo pro rostliny. Je tedy nevyhnutelné, že se na trhu objevuje společnost ORGANTA, která přichází s prvním krmivem designovaným přímo pro aquaponické systémy.

Naše produkty

Organta nabízí krmiva pro RAS a aquaponické systémy v osvědčené formě pelet. Pelety umožňují jednoduché a snadno kontrolovatelné dávkování.

Konzistence pelet od Organty zajišťuje pomalý rozpad krmiva ve vodě. Díky tomu je krmivo zkonzumováno rybami dříve, než vznikne nežádoucí znečistění vody. Pelety z kvalitních surovin navíc snižují nároky na míru filtrace vody, čímž rovněž snižují energetické náklady na udržování RAS a aquaponických systémů.

Organta si pečlivě hlídá kvalitu všech jednotlivých složek svých krmiv. Koncoví uživatelé rybího masa a rostlin si tak mohou být jistí, že cokoli sní, bude naprosto bezpečné pro jejich zdraví. 

Krmivo pro RAS systémy

RAS systémy umožňují maximální kontrolu nad celým ekosystémem, a tudíž velkou předvídatelnost výtěžnosti. Předpokladem efektivního chovu ryb v RAS systému je zajištění vody s mikrobiální rovnováhou.

Organta vychází tomuto požadavku vstříc konzistencí svých krmiv pro ryby. Krmiva od Organty pro RAS systémy se ve vodě rozpouštějí mimořádně pomalu. Díky tomu nezpůsobují nežádoucí pomnožení bakterií a nezatěžují filtračních zařízení.

Krmivo pro aquaponické systémy

Aquaponické systémy jsou skvělým způsobem, jak v symbiotickém prostředí pěstovat rostliny a chovat ryby. Funkčnost a stabilita aquaponického systému závisí především na kvalitě a správném množství dodávaných vstupů – především krmiva pro ryby.

Volba správného druhu krmiva a jeho dávkování v aquaponických systémech závisí na mnoha faktorech: teplotou vody počínaje a množstvím ryb a jeho druhovým složením konče. Odborníci firmy Organta berou všechny tyto proměnné v potaz. Vyvíjejí a vyrábějí krmivo s ohledem na všechny parametry a své výrobky opatřují pokyny pro optimální aplikaci krmiva v aquaponických systémech.

Ideální složení pelet je zárukou jednak rovnoměrných a rychlých přírůstků ryb, jednak tvorby vysoce kvalitních rybích exkrementů. Ty poskytují rostlinám v aquaponických systémech mimořádně kvalitní výživu pro jejich růst.

Naše krmiva pro RAS a aquaponické systémy

Vyberte si z našich krmiv vyvinutých podle požadavků jednotlivých druhů ryb.

Spolupracujeme

V zájmu co nejvyšší kvality krmiva společnost Organta úzce spolupracuje s několika významnými institucemi na poli vývoje a sledování kvality krmiv v RAS a v aquaponických systémech.

mendelova-univerzita-v-brne-logo-vector-01

Posouváme se stále kupředu

Vývoj krmiv je kontinuální proces, který u nás v Organtě nebereme na lehkou váhu. Neustále pracujeme na nových složeních krmiv, které posunou Váš výkon v oblasti vyšších a rychlejších přírůstků a respektují naše hlavní motto: zdravé a šťastné ryby. Naše krmiva testujeme na vlastních okruzích a tímto zajišťujeme samotné ověření jejich funkčnosti před tím, než je uvedeme na trh a dáme k dispozici Vám, naším zákazníkům. Věříme, že Vaše ryby ocení kvalitní suroviny, které používáme při výrobě našich krmiv a budou Vás doprovázet na cestě k ideálním chovným výsledkům. Jednu z výstupních kontrol krmiv, kterou provádíme, je přesný analytický rozbor trusu ryb, které již brzy uvedeme na trh jako organické hnojivo a budete si ho moct zakoupit u našich partnerů.

Organta, s.r.o.

info@organta.eu

Tel. +420 774 653 251

Kanszuckého 607/1

701 00 Ostrava